Dnes je sobota 24.08.2019, meniny má Bartolomej, zajtra Ľudovít

Počasie

Projekt Sanácia skládky odpadu v obci Kendice

Dátum: 29.01.2019
Autor: Jacková

Projekt: Sanácia skládky odpadu v obci Kendice

ITMS2014+312061L633

je v tejto obci realizovaný v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR

Trvanie projektu: november 2018 - apríl 2019

Celkové oprávnené výdavky projektu: 37 106, 40 €

Výška NFP: 35 251, 08 €

Spoluúčasť obce je vo výške 5 %

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje