Dnes je pondelok 25.05.2020, meniny má Urban/Vanesa, zajtra Dušan

Počasie

Návrhy VZN na rok 2020

Dátum: 27.11.2019
Autor: Jacková

návrhy VZN na rok 2020

VZN č. 1/2020 - o  miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kendice

VZN č. 2/2020 - o správnych poplatkoch

VZN č. 3/2020 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kendice

VZN č. 4/2020 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl   a školských zariadení