Dnes je utorok 03.08.2021, meniny má Jerguš, zajtra Dominik/Dominika

Počasie

Povinné zverejňovanie - Zmluvy

Filter:

Rok Číslo Predmet Suma
2019 ZM 36-2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK -
2019 ZM 35-2019 Dodatok č.4 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 9.9.2016 -
2019 ZM 34 - 2019 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 20.04.2018 -
2019 ZM 33-2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-19-0004 ZoD -
2019 ZM 32-2019 Zámenná zmluva -
2019 ZM 31-2019 Zámenná zmluva -
2019 ZM 30-2019 Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie pre SP-Váhoprojekt, s.r.o -
2019 ZM 29-2019 Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 9.9.2016, byt č. 4 -
2019 ZM 28-2019 Zmluva nájme pozemku č.010716/2019 -
2019 ZM 27-2019 Zmluva o dielo -Externý manažment-implementácia projektu -
2019 ZM 26-2019 Mandantná zmluva -ARR PSK Prešov -
2019 ZM 25-2019 Zmluva o údržbe a opravách plynaren.zariaden. -
2019 ZM 24-2019 Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia -
2019 ZM 23-2019 Zmluva o zriadení vecného bremena - IBV Pod Misalatovom -
2019 ZM 22-2019 Zmluva o dielo-" Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kendice -
2019 ZM 21-2019 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 20.4.2018 -
2019 ZM 20-2019 Mandatná zmluva -Stavebný dozor k stavbe : Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ -
2019 ZM 19-2019 Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distr.siete -
2019 ZM 18-2019 Zmluva o dielo " Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok -
2019 ZM 17-2019 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci -