Dnes je streda 21.08.2019, meniny má Jana, zajtra Tichomír

Počasie

Povinné zverejňovanie - Zmluvy

Filter:

Rok Číslo Predmet Suma
2019 ZM 23-2019 Zmluva o zriadení vecného bremena - IBV Pod Misalatovom -
2019 ZM 22-2019 Zmluva o dielo-" Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kendice -
2019 ZM 21-2019 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 20.4.2018 -
2019 ZM 20-2019 Mandatná zmluva -Stavebný dozor k stavbe : Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ -
2019 ZM 19-2019 Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distr.siete -
2019 ZM 18-2019 Zmluva o dielo " Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok -
2019 ZM 17-2019 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci -
2019 ZM 16-2019 Zmluva o dielo" Miestne komunikácie a inžinierske siete IBV"Pri Rybníčku " v Kendiciach -
2019 ZM 15 - 2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.4.2018 obec Kendice a Unistav s.r.o. Prešov -
2019 ZM 14 - 2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.4.2018 - obec Kendice a Unistav s.r.o. Prešov -
2019 ZM 13 - 2019 Kúpna zmluva - VVS a.s. Košice -
2019 ZM 12 - 2019 Obecná kompostáreň pre obec Kendice - dodatok č. 7 -
2019 ZM 11-2019 Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti -Greckokatolícke arcibiskupstvo Prešov -
2019 ZM 10-2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti-Mesto Košice -
2019 ZM 9-2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti -
2019 ZM 8 -2019 Zmluva - Kendické poviedky -
2019 ZM 7-2019 Zmluva o poskytovaní služieb -BTS,TPO,PZS -
2019 ZM 6-19 Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy zo dňa 29.6.2018- " Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kendice" -
2019 ZM 5 - 2019 Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku pod MK v obci Kendice -
2019 ZM 4 - 2019 Zmluva o dielo - externý manažment Sanácia skládky odpadu v obci Kendice -