Dnes je pondelok 17.01.2022, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Počasie

VZN r. 2019

VZN 6/2019- o určení výšky príspevku v Škol.jedálni

Dátum: 09.10.2019
Autor: Jurková
VZN 6/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kendice

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Dátum: 01.01.2019
Autor: Jacková
VZN č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Kendice

VZN č. 2/2019 o správnych poplatkoch

Dátum: 01.01.2019
Autor: Jacková
VZN č. 2/2019 o správnych poplatkoch

VZN č. 3/2019 o nakladaní s KO a DSO na území obce Kendice

Dátum: 01.01.2019
Autor: Jacková
VZN č. 3/2019 o nakladaní s KO a DSO na území obce Kendice

VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzkuZŠ a šk.zariad

Dátum: 01.01.2019
Autor: Jacková
VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku ZŠ a šk. zariadení