Dnes je streda 23.06.2021, meniny má Sidónia, zajtra Ján

Počasie

VSD a.s. - Oznámenie o vstupe na pozemok.

Dátum: 28.05.2021
Autor: Jacková

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK

 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v zmysle priloženej mapy v katastrálnom území obce Kendice, okres Prešov:

že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: jún 2021 – september 2021.

Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01  Košice.

                                                                                                                  

V Košiciach dňa 24.05.2021

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 28.05.2021